vrijdag, 27 maart 2015 08:37

Oefening: De ademhaling is je beste vriend

Even geleden herontdekte ik een paar documentjes over bewust ademen die het boek Nu even stil niet gehaald hebben. Toch leek het me zinvol om dit beschikbaar te stellen.

Volledig ademhalen

Jed McKenna schrijft in zijn boek Spiritueel Incorrecte Verlichting dat veel mensen al heel wat lichter door het leven zouden gaan als ze leren volledig adem te halen. Volgens hem beperkt bijna iedereen de ademhaling tot het bovenste gedeelte van de longen, waardoor alleen de borstkas wordt uitgezet en niet de buik. Het gevolg van een dergelijke oppervlakkige ademhaling is dat we functioneren vanuit een paniektoestand, alsof het leven een voortdurende vecht-of-vlucht situatie is. Dit leidt tot een aanhoudende staat van stress en onrust. Zowel onze bezigheden overdag, als onze slaap ’s nachts worden erdoor verstoord. Jed schrijft verder dat als we volledig ademhalen (tot diep in de onderbuik), dat we vanzelf een toestand scheppen waarin we ons evenwichtig en op ons gemak voelen, wat weer een weerslag heeft op onze omgeving. Leren volledig door de buik te ademen kan dus erg van pas komen, maar hoe?

Meditatie 

Ga lekker comfortabel zitten, zorg dat je niet gestoord wordt en sluit je ogen. Gun jezelf even een moment om te beseffen dat je een lichaam ‘hebt’. Observeer het ritme van de ademhaling. Voel of je sensaties kan ontdekken in het lichaam.

– Zijn er bepaalde delen in je lichaam die tintelen of verkrampt zijn?
– Misschien ervaar je kou of warmte?

Het is allemaal goed wat je voelt. Laat álle sensaties toe. Verplaats dan op je eigen tempo de aandacht naar de buik. Je kunt als het ware via de navel inademen. Dit verlegt het zwaartepunt vanuit denken naar de buik, zodat je aandacht in het centrum van het lichaam komt. De buik is een plek waar veel mensen liever niet hun aandacht aan schenken. We hebben er oordelen over. Een platte buik – liefst een wasbordje – is in de huidige samenleving bijna een must. Er is ons geleerd om de buik in te houden, maar dit is sterk af te raden, omdat dit zorgt voor verkramping en een ondiepe ademhaling. Geef die (eventuele) conditionering op en adem eens lekker diep in je buik. Laat de buik lekker hangen zoals die nu is.

Als het goed voelt, plaats je een hand op je navel en je andere hand daar weer bovenop. Observeer de beweging die de buik maakt bij iedere in- en uitademing. Voel de beweging van je buik. Maak langzame diepe in- en uitademingen. We houden vaak onze adem in, zonder dat we dit in de gaten hebben. Laat je buik dus lekker hangen, laat alle spieren los en geef het lichaam de ruimte om te ademen: een volle inademing vanuit de buik en een volle uitademing, waarbij je ontspanning voelt wanneer de luchtstroom het lichaam weer verlaat. Merk ook de stilte na iedere uitademing op. Neem ‘de tijd’ in die stilte en ontspan in die lege ruimte, diep in je buik. 

Breng wanneer je er weer aan toe bent, de aandacht terug naar je hele lichaam, leg de handen weer op de bovenbenen en observeer hoe het lichaam eigenlijk vanzelf ademt. Richt je aandacht even op alle delen van het lichaam: je voeten op de grond, het zitvlak op de stoel, het contact dat je handen maken, het hoofd, je nek, de schouders, enzovoorts. Open op je eigen tempo weer de ogen.