zaterdag, 31 oktober 2015 08:57

Tips om lichter te leven

De gezellige herfstdagen zijn aangebroken. Tijd om het wat rustiger aan te doen. Een mooie periode om de herfstkleuren te bewonderen en lekker een wandeling te maken. Even de computer, tablet of telefoon uitschakelen. Ontspannen onder een dekentje op de bank met wellicht een goed boek. Jezelf uitpluggen en in de grote innerlijke stilte of ruimte stappen. 

Platform Inspirerend Leven geeft je tips om lichter te gaan leven. Ze hebben daarbij ook een mooi notitieboekje gemaakt voor degene die inzichten willen opschrijven. Inspirerend Leven heeft mij gevraagd om ook een duit in het zakje te doen en deze vier suggesties rolden er uit.

Tip 1:

Ga ontspannen zitten, sluit je ogen en voel hoe het lichaam ademt.
Breng je aandacht naar de sensatie van het in- en uitademen.
Neem hier even de tijd voor.

Misschien komen er dingen naar boven – gedachten, spanningen of emoties –, maar raak er niet bij betrokken. Net zo belangrijk is het ze niet weg te duwen.
Merk ze gewoon op.

Zijn er geluiden te horen?
Neem waar dat de geluiden uit de stilte opklinken en weer in de stilte oplossen. De stilte blijft onveranderd op de achtergrond. Ontspan in de stilte die aanwezig is.

Voel je die aanwezigheid?
Een levende en absolute stilte neemt jou over.
Laat je meenemen in dat oneindige gevoel van ruimte, van oneindigheid.

Dit ben je. Tat tvam asi. 

Tip 2:

Angst hoeft geen probleem te zijn. Het probleem is vaak dat je er vanaf wilt – van de gedachten over de angst.

Suggestie: observeer de angst zoals je die voelt. Observeren is van een afstand, als een onpartijdige toeschouwer, kijken naar jezelf .

Kijk en voel alsof je de angst voor het eerst ervaart en merk op wat er gebeurt. Je denken zal ongetwijfeld commentaar geven, maar observeer dan simpelweg de angst en dat commentaar. 

Hoe meer je aandacht naar de angst zelf gaat, des te minder frictie er zal zijn.
Hoe meer je aandacht naar het denken over de angst gaat, des te moeilijker het wordt. 

Een emotie op zichzelf is nooit een probleem, alleen je verzet ertegen.

Tip 3:

Lichter leven = loslaten van onnodige ballast.

Loslaten gebeurt vanzelf als je het ego doorziet. Het ego bestaat uit een web van herinneringen, denkbeelden, emoties en gedachten waarin je gelooft – het verhaal van ikke. Het ego probeert het leven te beheersen door middel van verzet, controle, dwang, manipulatie, vasthouden en streven. 

Als je hier en nu observeert dat je de ruimte of stilte bent waarin het ego komt en gaat, is het ego doorzien en lost het (even) op. Daarom hoeft het ego niet bestreden of vernietigd te worden, wat sommige leraren prediken.

Suggestie: observeer het ego. Als je verzet, dwang of controle ervaart, doe dan 5 minuten niets. Kijk alleen, zonder in te grijpen, of iets te willen veranderen.

Mocht je na die 5 minuten nog steeds iets willen veranderen, doe wat je wilt, maar blijf je bewust van de stilte op de achtergrond.

Tip 4:

Je bewust worden van de ademhaling is vaak handig. Je kunt dit overal en altijd doen. Ik noem dat ook weleens een mini-meditatie. Neem voordat je overgaat tot een routinehandeling – iets wat je dagelijks doet – een of twee keer bewust adem. Hierdoor breng je innerlijke stilte en ruimte in het dagelijks leven. 

Schep steeds een of twee keer bewust adem voordat je bijvoorbeeld:
de telefoon oppakt; de auto start; wilt reageren in een discussie; emoties wilt afreageren.

Haal steeds een of twee keer bewust adem, bijvoorbeeld:
in de file; als je wakker ligt midden in de nacht; als je studeert; tijdens je werk.