zondag, 18 februari 2018 14:54

Video: De zwarte vlek

Een video zegt soms meer dan woorden. De boodschap achter dit filmpje is duidelijk. Richt je blik op iets anders dan (alleen maar) de zwarte vlekken in je leven.

De zwarte vlek op een blanco vel papier, kun je vergelijken met de kleine dingen in het leven. Als je voornamelijk gefocust bent op iets kleins en de rest om je heen niet ziet, leef je op de vierkante centimeter terwijl je eigenlijk grenzeloos bent.

Luister eens naar de stilte voorbij de gedachten. Staar naar de lucht waarin de wolken zweven. Voel de ruimte in en om je lichaam. Kijk naar het helaal en ontdek dat jij er één mee bent.

Ineens heb je toegang gekregen tot iets groters en diepers dan de persoon. Iets dat oneindig, onnoembaar en onzichtbaar is. Wauw!