vrijdag, 28 september 2018 09:03

Jezelf herkennen in tandpasta

Non-dualiteit of Advaita is eigenlijk heel eenvoudig. Het draait om één diepgaand besef en dat is ontdekken wat je wezenlijk bent. Dat je op fundamenteel niveau ongevormd, oneindig, ongeboren en onpersoonlijk bent. Dat je werkelijke lichaam geen lichaam is, maar een soort ruimtelijke stilte zonder grenzen.

Dit besef begint te dagen als je jezelf – als stilte – gaat herkennen in de ander, als je jezelf gaat herkennen in een dier, in een plant of in alledaagse dingen.

Kijk naar iets simpels bijvoorbeeld en je kunt gaan ervaren wat ik bedoel. Met kijken bedoel ik puur te observeren. Dus kijken zonder na te denken, zonder doel, zonder verwachting, zonder verklaring, zonder labels te plakken, zonder conclusies te trekken en zonder een standpunt in te nemen. Puur kijken zonder meer.

Op dit ogenblik kijk ik naar een tube tandpasta. Ik neem er echt de tijd voor. Terwijl er gekeken wordt, voel ik als het ware, dat de tandpasta uit een soort levende stilte bestaat. Zodra ik me bewust ben van de stilte in de tandpasta, ben ik zelf ook stil.

Ineens is er een ommezwaai. Klik! ‘Jan’ wordt uitgeschakeld. Plotseling is de grond onder mijn voeten verdwenen. ‘Jan’ en de tandpasta verdwijnen in de stilte. Totaal onverwacht valt alles weg. Een grenzeloze stilte blijft over.  

Precies in dit tijdloze ‘moment’ wordt duidelijk wat de termen ‘zelfrealisatie’, ‘verlichting’, ‘spiritueel ontwaken’, en ‘de waarheid realiseren’ betekenen. Het zijn verschillende termen om hetzelfde te zeggen: realiseren wat we werkelijk zijn. 

Dit heeft niets te maken met geloven, religie of het volgen van een goeroe. Ook heeft het niets te maken met leven volgens een bepaalde code of je houden aan een verzameling regels. Non-dualiteit of Advaita bied je simpelweg de mogelijkheid om te ontdekken en in te zien wat je wezenlijk bent.