Coaching

(Na december kunnen er weer sessies geboekt worden)

De term ‘coaching’ wordt vaak geassocieerd met persoonlijke groei of zelfverbetering. Meestal schakelt iemand een coach in om persoonlijke doelen na te streven: een carrière, succes, een liefdesrelatie, geld verdienen, een leuker mens worden, en dergelijke. Om deze doelen te bereiken wordt er een coachingstraject in gang gezet om eventueel gedragspatronen te veranderen en persoonlijke vaardigheden aan te leren of te perfectioneren. Bij reguliere coaching draait het om jou als persoon.

Non-duale coaching

Non-duale coaching, de vorm die ik aanbied, richt zich op het onpersoonlijke. Dit wordt traditioneel ‘satsang’ of ‘spiritueel zelfonderzoek’ genoemd. De kern van non-duale coaching is heel eenvoudig: wakker worden uit wat we niet zijn en ontdekken wat we wel zijn; wie of wat zijn we nu in essentie?

Bij deze vorm van coaching ligt de focus niet bij dingen veranderen, aanpakken of verbeteren, maar datgene ontdekken waarin de dingen opkomen en waarin de dingen weer oplossen. De onveranderlijke essentie van alles te ontdekken. De onveranderlijke essentie wordt ook wel Stilte, Niets, Bewustzijn of Absolute genoemd. Strikt genomen is het onnoembaar.

Het verschil tussen reguliere en non-duale coaching

Bij reguliere coaching ligt de nadruk op doen, worden, leren en bereiken. Bij non-duale coaching gaat het om stoppen, afleren en te zijn met wat er nu al is. Vanuit bewust zijn kan onnodige persoonlijke ballast worden doorzien en losgelaten. Het effect hiervan is dat je lichter en leger lijkt te worden. Met als gevolg dat er meer ruimte ontstaat en daardoor ook meer rust.

Kort door de bocht: reguliere coaching sleutelt aan de persoonlijkheid. Non-duale coaching draait om wakker worden en ontdekken wat je voorbij de persoonlijkheid bent. Dus niet om persoonlijke problemen te fixen of trucjes aan te leren om onprettige emoties te omzeilen en weg te krijgen. Ik ben geen therapeut of psycholoog.

Hoe ziet een non-duale coaching sessie eruit?

Het begint met stilte, vindt plaats in stilte en eindigt in stilte. Stilte is de basis. Van daaruit komt omhoog wat zich kenbaar wil maken en de sessie is spontaan begonnen.

Vervolgens gaan we kijken of er een verschuiving kan plaatsvinden van ‘ik-denken’ naar directe ervaring. Dan kan het gebeuren dat ‘jij’ verdwijnt. En als jij verdwijnt, zullen ook gedachten, verlangens, emoties, overtuigingen en problemen verdwijnen. Ineens wordt alles heel levendig, nieuw, open en ontspannen. Alsof je wakker wordt uit een slaap die jaren duurde. 

Plotsklaps ben je een grenzeloze ruimte; een onpersoonlijke openheid die beschikbaar is voor alles. Dan besef je dat je niet beperkt bent tot een persoon, dat je niet ophoudt bij de grenzen van je lichaam. Dit geeft een ervaring dat alles in essentie één is.

Dit is de eerste stap.

Vanuit die onpersoonlijke openheid kunnen waanideeën en beperkende overtuigingen van de persoonlijkheid worden doorzien. Wat als gevolg heeft dat emotionele ladingen (angst, boosheid, verdriet, eenzaamheid) die gekoppeld zijn aan die overtuigingen vanzelf worden losgelaten en zichzelf kunnen ontladen.

Altijd in deze volgorde.

Enerzijds is het je bewust zijn van openheid, van stilte. En anderzijds vanuit de open stilte de persoonlijke waanideeën en beperkende overtuigingen onpartijdig te observeren, de emoties die naar boven komen volledig te voelen en te ervaren, zodat ze door het lichaam opgeruimd kunnen worden.

Kun je een voorbeeld geven?

Zo zou ik je kunnen vragen of je bewust bent van de stilte in en om jezelf. Het denkvermogen stopt even en ineens ben je zelf ook stil. Het lijkt alsof je dan even niets en niemand bent. Je bent geen persoon meer, maar de stille openheid zelf.

Vervolgens kan de openheid leeg blijven, maar het kan ook gevuld worden met gedachten, denkbeelden, emoties of andere lichamelijke sensaties. Er komt bijvoorbeeld een herinnering bij je op toen je als kind geslagen werd. Hierdoor voel je misschien angst of paniek omhoog komen, de stille openheid vult zich met denkbeelden uit het verleden plus oude emotionele pijn en de spieren trekken zich samen.

Als je terug schiet in de persoonlijkheid ontstaat er conflict en verzet, maar als ‘je’ erbij kunt blijven als de open stilte zelf, is er overgave. Jij, als open stilte grijpt niet in, kijkt niet weg, heeft geen verwachtingen of plannen. De open stilte wil niet van denkbeelden, angsten en paniek af. Het is beschikbaar voor wat er gebeurt. De gedachten en emoties worden niet persoonlijk genomen en verzet is afwezig.

Doordat er geen verzet geboden wordt is de emotionele storm binnen een paar minuten verdwenen. De denkbeelden uit het verleden, de spanningen en angsten zijn spoorloos in het niets verdwenen. Net als een beeldscherm van de televisie geen krasjes of beschadigingen overhoudt aan een heftige of angstige film.

Welke garanties zijn er?

Simpel gezegd is het doel van non-dualiteit: ontwaak en ontdek wat nooit verandert. Maar dit is niet af te dwingen. Er zijn geen garanties dat spiritueel ontwaken tijdens een sessie ook daadwerkelijk gebeurt. Wel weet ik dat er tijdens sessies dingen duidelijk gaan worden en er illusies uit elkaar gaan spatten en soms helemaal verdwijnen.

Welke onderwerpen kan je bespreken?

De focus van een non-duale coaching sessie ligt niet bij het oplossen van persoonlijke problemen, ze kunnen wel een ingang zijn voor spiritueel zelfonderzoek. Elk onderwerp of probleem kan een ingang zijn. Zodra je volledig bewust bent van wat je wezenlijk bent kunnen persoonlijke problemen wel ineens oplossen. Maar dit is eerder een aangenaam neveneffect dan het doel.

Wordt er alleen maar gepraat tijdens een sessie?

Stilte is de basis van waaruit gesproken wordt en indien nodig zal er gebruik worden gemaakt van adem- en bewustzijnstechnieken. Dit zijn veilige en simpele technieken die door iedereen uitgevoerd kunnen worden.

Is non-duale coaching voor iedereen geschikt?

In principe wel, maar weet waar je aan begint. 

‘Elke coach is zinloos als hij geen ervaringsdeskundige is’, zei een iemand ooit. Dit onderschrijf ik volledig. Als ‘ervaringsdeskundige’ ben ik zelf door het proces van ontwaken gegaan. Hierdoor weet ik dat spiritueel wakker worden schitterend en bevrijdend kan zijn, maar ook een pijnlijke en verwarrende fase waarbij je wereld op z'n kop staat. Dit is eerder regel dan uitzondering. Daarnaast kan het ontwakingsproces, de ontdekking dat je niet beperkt bent tot een persoon, allerlei emotionele pijnstukken triggeren of weggestopte herinneringen omhoog halen, waarvan je niet wist dat ze bestonden. 

Als je wakker wilt worden (en dat is nog maar de vraag) weet dan dat het proces alles van jou vraagt. Het vraagt veel moed en het vraagt om totaliteit. Totaal bereid zijn om je te laten raken, de weggestopte emotionele pijnstukken volledig te voelen en ervaren als ze ineens omhoog komen. Het proces vraagt om volledig eerlijk te zijn naar jezelf en helemaal beschikbaar te zijn voor wat zich aandient.

Zoek je iemand die met jouw proces meekijkt? Iemand die jou op een rustige en integere manier confronteert? Die jouw blinde vlekken en beperkingen blootlegt? Die jou uitnodigt om zaken in een nieuw perspectief te zien? Voel je dan welkom om een sessie te boeken. 

Hoe boek je een sessie?

Om er zeker van te zijn dat een non-duale sessie voor jou geschikt is, vraag ik je eerst het contactformulier in te vullen (dit behandel ik zeer discreet en veilig). Beschrijf in eigen woorden waar je staat in jouw proces en waarom je denkt een sessie nodig te hebben. Mocht ik twijfelen dan volgt er een mailcorrespondentie. En soms een afwijzing als ik denk dat een sessie averechts gaat werken. Het kan ook gebeuren dat ik na een of twee sessie(s) het vermoeden krijg dat er iets anders speelt dan authentiek ontwaken en stop met de sessies. En geef je eventueel het advies om de huisarts te gaan of een goede therapeut te zoeken.  

Een sessie duurt gemiddeld genomen een uur, maar er kan ook anderhalf uur geboekt worden. De praktijk (zie foto rechts of onderaan op deze pagina) bevindt zich op IJburg, Amsterdam. Ook kunnen we een wandelsessie doen. Lekker lopen aan het water of in een bos om de boel eens extra op te schonen.

Wat kost het?

Kosten één uur: 50 euro (minima 40 euro) of anderhalf uur: 75 euro (minima 60 euro)